(BĐT) - Ngày 19/7, Công ty CP ICD Tân Cảng Sóng Thần (mã chứng khoán: IST) sẽ chốt danh sách trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán vào ngày 10/8.

Với hơn 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 24 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Năm 2020, doanh nghiệp đã thông qua phương án chia cổ tức 34% cho cổ đông.

Năm 2021, Công ty đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu đạt 339,6 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng mang về hơn 42,7 tỷ đồng, tăng 5%. Cổ tức dự kiến chia ở tỷ lệ 24%.

Kết thúc quý I, tổng doanh thu của Công ty đạt gần 82,7 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 13,1 tỷ đồng, tăng 7,4%. So với kế hoạch năm, Công ty đã hoàn thành lần lượt 24,4% và 30,7% kế hoạch năm.