(BĐT) - Dự kiến ngày 9/10 tới, UBND tỉnh An Giang sẽ thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty TNHH MTV Phà An Giang. Theo đó, gần 5,3 triệu cổ phần Phà An Giang (tương đương 31,9% vốn điều lệ) sẽ được bán với giá khởi điểm 16.720 đồng/cổ phần.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cũng theo phương án cổ phần hóa, 729,2 nghìn cổ phần (tương đương 4,35% vốn điều lệ) sẽ được chào bán cho cán bộ công nhân viên Công ty với giá 6.000 đồng/cổ phần. Số cổ phần bán cho công đoàn cơ sở Công ty là 10 nghìn cổ phần với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Công ty TNHH MTV Phà An Giang được thành lập vào năm 1997, hiện quản lý 11 bến phà. Vận chuyển phà là nguồn thu chính của Công ty bên cạnh kinh doanh xăng dầu và đào tạo thuyền viên. Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Công ty đạt gần 377 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả chiếm 4,3%. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty lần lượt đạt 190,4 tỷ đồng và 1 tỷ đồng.