Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum (tỉnh Kon Tum).
IPO Cấp nước Kon Tum thu hút nhà đầu tư

Với số lượng cổ phần bán đấu giá 5.213.830 cổ phần, có 3 nhà đầu tư tham gia đăng ký mua; trong đó, một nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua hết số cổ phần chào bán, hai nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua 471.000 cổ phần.

Tổng số cổ phần nhà đầu tư đăng ký mua là 5.684.830 cổ phần, vượt so với số lượng chào bán ban đầu.

HNX cho biết, thời hạn nộp phiếu đấu giá chậm nhất là 16 giờ ngày 24/9.

Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum có vốn điều lệ 83,302 tỷ đồng. Số cổ phần chào bán tương đương 62,59% vốn điều lệ sau cổ phần hóa của Công ty.

Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum là công ty duy nhất  cung cấp nước sạch tại tỉnh Kon Tum. Công ty sản xuất và cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân địa bàn thành phố Kon Tum và các huyện, xã lân cận.

Ngoài ra, Công ty còn sản xuất nước đóng bình 20 lít,  xây dựng và lắp đặt các công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân, các tổ chức, công ty trên địa bàn tỉnh.

Theo ĐTCK