(BĐT) - Ngày 19/11 tới đây, CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã chứng khoán: IPA) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, IPA dự kiến phát hành hơn 89 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 890 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 427,63 tỷ đồng, tăng gấp gần 5 lần so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 192,78 tỷ đồng, tăng trưởng 48,64%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt doanh thu hơn 547 tỷ đồng, tăng 223%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.400 tỷ đồng, tăng gấp 7,4 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, Công ty đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu hợp nhất 1.480 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.100 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty mới hoàn thành gần 37% mục tiêu về doanh thu nhưng đã vượt tới 27,3% kế hoạch lợi nhuận năm.