(BĐT) - Tổng hợp từ các bộ, ngành, địa phương có báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2019 đúng quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong năm 2019 có 69.011 dự án sử dụng vốn nhà nước thực hiện đầu tư, tăng 12.444 dự án so với năm 2018.
[Infographic] Thấy gì từ các dự án đầu tư công năm 2019? ảnh 1