(BĐT) - Dưới đây là biểu đồ nhận biết rủi ro lây nhiễm Covid-19 từ các hoạt động hàng ngày với 5 mức độ khác nhau do UNICEF Việt Nam công bố.
[Infographic] Nhận biết rủi ro lây nhiễm Covid-19 từ các hoạt động hàng ngày ảnh 1

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)