(BĐT) -  CPI tháng 10/2020 tăng 0,09% so với tháng trước và tăng 2,47% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 10 tháng năm 2020 tăng 3,71% so với bình quân cùng kỳ năm 2019.