(BĐT) - Biểu đồ thông tin dưới đây thể hiện một số CEO có nhiệm kỳ lâu năm nhất tại một công ty trong nhóm chỉ số S&P 500 của Mỹ. Trong đó, tỷ phú Warren Buffett là người tại vị lâu nhất với nhiệm kỳ kéo dài hơn nửa thế kỷ.
[Infographic] CEO tại vị lâu nhất trong nhóm S&P 500 ảnh 1

Nguồn: VisualCapitalist