(BĐT) - Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Việt Nam tiếp tục nhập siêu với con số lên tới 3,71 tỷ USD trong 8 tháng năm 2021.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 8/2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 53,7 tỷ USD, giảm 5,8% so với tháng trước.

Tính chung 8 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 428,81 tỷ USD, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 212,55 tỷ USD, tăng 21,2%; nhập khẩu đạt 216,26 tỷ USD, tăng 33,8% .

Như vậy, cán cân thương mại 8 tháng năm 2021 nhập siêu 3,71 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 13,69 tỷ USD). Đây là tháng thứ tư liên tiếp Việt Nam ghi nhận nhập siêu.