(BĐT) - Công ty CP Dược phẩm Imexpharm vừa công bố tình hình hoạt động tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Công ty ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế tháng 8 lần lượt đạt 106,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 20,1 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm, Imexpharm ghi nhận 781,1 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái và 145 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 27,9%.

Doanh thu kênh ETC (kênh bệnh viện) vẫn tăng trưởng ở mức 69% và chiếm tỷ trọng 41% trong cơ cấu tổng doanh thu. Trong khi đó, kênh OTC (kênh nhà thuốc) giảm hơn 11%.

Năm 2020, Imexpharm đặt kế hoạch tăng trưởng 23% doanh thu, đạt 1.750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng hơn 28%, đạt 260 tỷ đồng.