CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật (IJC-HOSE) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2016.
IJC lên kế hoạch giảm điều lệ từ hơn 2.742 tỷ đồng xuống 1.350 tỷ đồng

Theo Nghị quyết HĐQT IJC, năm 2016, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.043 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 193 tỷ đồng, lần lượt tăng 48% và 58% so với kết quả thực hiện năm 2015.

Năm 2015, IJC chỉ đạt 702 tỷ đồng doanh thu và 122 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng hoàn thành 56,8% và 48,2% kế hoạch.

Cũng theo Nghị quyết, HĐQT IJC đã đồng ý chủ trương về đề xuất giảm vốn điều lệ từ hơn 2.742 tỷ đồng xuống còn 1.350 tỷ đồng. HĐQT giao cho Ban điều hành tiến hành thuê đơn vị tư vấn độc lập xây dựng phương án cụ thể để trình Đại hội cổ đông 2016 (dự kiến tổ chức ngày 8/4/2016) thảo thuận và quyết định.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay 7/3/2016, giá cổ phiếu IJC giảm nhẹ 100 đồng (-1,45%), đóng cửa ở mức 6.800 đồng/CP. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 373.200 đơn vị.

Theo ĐTCK