(BĐT) - Theo Báo cáo Creating Impact: The Promise of Impact Investing vừa được IFC - thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới công bố, nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư tìm kiếm các cơ hội để tạo ra tác động tích cực lên xã hội và môi trường bên cạnh lợi nhuận tài chính được ước tính có thể lên đến 26.000 tỷ USD.
Ảnh Bích Thủy.

Ảnh Bích Thủy.

IFC cho rằng, đây là bản đánh giá toàn diện nhất từ trước cho đến nay về tiềm năng của thị trường đầu tư tạo tác động (có trách nhiệm đối với xã hội và môi trường) trên toàn thế giới.

Báo cáo ghi nhận rằng, hiện có khoảng 268.000 tỷ USD thể hiện dưới hình thức tài sản tài chính được nắm giữ bởi các định chế và hộ gia đình trên toàn thế giới có khả năng được huy động để đầu tư. Nếu chỉ 10% con số này hướng đến các khoản đầu tư tập trung vào cải thiện các kết quả về xã hội và môi trường, thì điều này sẽ giúp thế giới đạt được một bước tiến lớn trong việc cung cấp tài chính cần thiết để đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình dịch chuyển sang một tương lai carbon thấp.

Nhu cầu gia tăng đối với hoạt động đầu tư tạo tác động phần nào thể hiện những dịch chuyển về mặt nhân khẩu học. Theo Accenture, chỉ riêng khu vực Bắc Mỹ, trong vài thập kỷ tới, ít nhất 30.000 tỷ USD dưới hình thức tài sản sẽ được chuyển giao từ thế hệ những người sinh ngay sau Thế chiến thứ 2 sang cho những người thuộc thế hệ X (sinh vào thập kỷ 60 và 70) và thế hệ Y (thế hệ 8X và 9X). Những nhà đầu tư trẻ tuổi ngày càng quan tâm hơn đến các chiến lược đầu tư mang lại các tác động tích cực về mặt xã hội và môi trường và họ sẵn sàng đầu tư nhiều hơn vào phân khúc này.

Tổng Giám đốc Điều hành IFC, ông Philippe Le Houérou cho biết: “Ngày càng có nhiều nhà đầu tư, bao gồm những nhà đầu tư trẻ tuổi, đặt ra yêu cầu rằng các khoản đầu tư của họ phải được hướng vào những quỹ mang lại tác động tích cực cho cộng đồng và môi trường”.

Trên các thị trường cổ phiếu và trái phiếu đại chúng, Báo cáo ước tính rằng, mức độ quan tâm của các nhà đầu tư có thể lên đến 21.000 tỷ USD. Thêm 5.000 tỷ USD nữa có thể đến từ các quỹ đầu tư vốn chủ sở hữu tư nhân, trái phiếu địa phương, và các quỹ đầu tư mạo hiểm. Việc hiện thực hóa các quan tâm này thành các khoản đầu tư sẽ phụ thuộc vào việc tạo ra được các cơ hội đầu tư và các công cụ đầu tư cho phép nhà đầu tư có thể theo đuổi các mục tiêu tạo tác động tích cực lên xã hội và môi trường, cũng như các mục tiêu tài chính một cách bền vững.