Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, HĐQT CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ) trình kế hoạch kinh doanh gồm tổng doanh thu hơn 465 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 73,5 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến tỷ lệ 5% bằng tiền và 5% bằng cổ phiếu.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo BCTC kiểm toán, năm 2019, công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 378 tỷ đồng, tăng 54%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 29 tỷ đồng, giảm 44% so với năm trước. Phương án chia cổ tức năm 2019 là 5% bằng tiền.

Trước đó, báo cáo tài chính tự lập của doanh nghiệp cho biết doanh thu đạt hơn 354 tỷ, tăng 44% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tỷ đồng, giảm hơn 87% so với năm 2018.

Như vậy, sau kiểm toán doanh thu và lợi nhuận doanh nghiệp tăng lần lượt 7% và 383%.

Ngoài ra, HĐQT cũng trình cổ đông phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số lượng 32,6 triệu cổ phiếu. Giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 1:1. Số tiền dự kiến thu từ đợt chào bán cổ phiếu khoảng 326 tỷ đồng dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cho các dự án IDJ đang triển khai. 

IDJ đặt kế hoạch lãi gấp 2,5 lần đạt 73 tỷ năm 2020 ảnh 1

Bên cạnh đó, Đầu tư IDJ cũng dự kiến phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP) với số lượng tối đa 5% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện phương án, giá phát hành dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Số tiền thu được cũng sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty. Thời gian do HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2020-2021.

Theo NDH