(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) cho biết, 6 tháng đầu năm 2016, giá trị sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đạt gần 4.800 tỷ đồng (đạt 51% kế hoạch năm); doanh thu đạt hơn 3.650 tỷ đồng (đạt 52% kế hoạch năm); lợi nhuận trước thuế đạt 169.923 triệu đồng; nộp ngân sách nhà nước 336.352 triệu đồng.

Hiện nay, Dự án Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Nhơn Trạch của Tổng công ty đã thi công hoàn chỉnh 7 block với tổng số là 1.111 căn hộ. IDICO đã bán 330 trong số 504 căn hộ (đạt 65%) và cho thuê 197 trong số 607 căn hộ (đạt 32%). Tại Dự án Căn hộ cao tầng Tân Phú, IDICO đang thi công hoàn thiện khối A+B, theo tiến độ bàn giao nhà và khối C đã thi công xong phần tầng hầm với tiến độ bàn giao nhà dự kiến vào cuối năm 2017.

Bên cạnh đó, công tác triển khai các dự án: Thủy điện Đak Mi 3, đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, thu hút đầu tư vào khu công nghiệp và các công trình giao thông cũng đạt được những kết quả tích cực, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016.