(BĐT) - Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang vừa hủy kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) để đấu thầu lại đối với 2 gói thầu cung cấp và lắp đặt trang thiết bị y tế Dự án Cung cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc.

Hai gói thầu này gồm: Gói thầu số 14 Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh thông thường và ICU; Gói thầu số 13 Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị xét nghiệm.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 258,468 tỷ đồng, trong đó có sử dụng vốn vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ Kuwait trị giá khoảng 11,55 triệu USD (tương đương 256 tỷ đồng).

Lý do Chủ đầu tư hủy kết quả là do nhà tài trợ không đồng ý với kết quả lựa chọn nhà thầu. Được biết, trong quá trình lựa chọn nhà thầu, cả hai gói thầu đều chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự. Chủ đầu tư giao cho Ban Quản lý dự án và nhà thầu tư vấn hỗ trợ quản lý dự án (Công ty TNHH Tin học thương mại Công nghệ và Tư vấn ICT) tổ chức đấu thầu lại theo đúng quy định.