(BĐT) - Ngày 31/7/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 6.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng) và 20 năm (1.500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 6.320 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,55%/năm. Trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,44%/năm. Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất 4,44%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,68%/năm. Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 20 tỷ đồng với lãi suất 4,68%/năm. Trái phiếu kỳ hạn 20 năm huy động được 300 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,15%/năm.

Kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước huy động được 137.193,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.