(BĐT) - Ngày 5/8, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 20 năm.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 5.755 tỷ đồng, lãi suất giảm tại kỳ hạn 5 năm, tăng tại kỳ hạn 10 năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 805 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,72%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó ngày 29/7/2020.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 3.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,82%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/7/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm và 20 năm huy động được lần lượt 1.450 tỷ đồng (lãi suất 3,01%/năm) và 500 tỷ đồng (lãi suất 3,34%/năm), bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó ngày 22/7/2020.

Kho bạc Nhà nước đã huy động được 151.463 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.