(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tổng khối lượng gọi thầu là 5.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng), 30 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 4.100 tỷ đồng.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,60%/năm. Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,60%/năm. Trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được 1.400 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,87%/năm. Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,87%/năm.