(BĐT) - Ngày 30/9, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 11.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5,10, 15, 20 và 30 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 14.447 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

KBNN đã huy động được 300 tỷ đồng TPCP kỳ hạn 5 năm với lãi suất trúng thầu 1,35%/năm. Trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 6.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,75%/năm; kỳ hạn 15 năm huy động được 4.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,96%/năm; kỳ hạn 20 năm huy động được 2.250 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,26%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, huy động được 1.397 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,48%/năm.