(BĐT) - Kể từ đầu năm 2017, Ngân hàng Chính sách xã hội đã huy động thành công 1.720 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP) bảo lãnh thông qua đấu thầu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
Huy động thành công 1.720 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Trong phiên gần đây nhất, Ngân hàng Chính sách đưa ra gọi thầu 1.000 tỷ đồng trái phiếu gồm 3 loại kỳ hạn: 5 năm (300 tỷ đồng), 10 năm (200 tỷ đồng) và 15 năm (500 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 900 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,20 - 5,60%/năm. Kết quả, huy động thành công 300 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,30%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 550 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,40 - 6,67%/năm. Kết quả, huy động thành công 200 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,50%/năm, thấp hơn 0,30%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.