(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, từ ngày 1/4/2019 đến ngày 23/4/2019, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 3 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, huy động được 7.451 tỷ đồng.
Kỳ hạn trung bình của TPCP phát hành từ đầu năm đến nay là 12,47 năm. Ảnh: Internet

Kỳ hạn trung bình của TPCP phát hành từ đầu năm đến nay là 12,47 năm. Ảnh: Internet

Tính từ đầu năm đến ngày 23/4/2019, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành là 83.919,5 tỷ đồng, tương đương 27,3% kế hoạch năm Bộ Tài chính giao.

Kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ trung bình 12,47 năm. Lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ trung bình 4,92%/năm. Kỳ hạn còn lại bình quân danh mục trái phiếu chính phủ là 7,16 năm.

Đánh giá chung, trong tháng 4/2019, thị trường tương đối ổn định. Lãi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp gần như đi ngang so với tháng 3/2019. Trên thị trường sơ cấp, do tiến độ giải ngân thấp, ngân quỹ nhà nước dồi dào, Kho bạc Nhà nước chủ động giảm khối lượng gọi thầu để giữ mặt bằng lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ.

Lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ hiện nay như sau: kỳ hạn 5 năm với lãi suất 3,7%/năm; kỳ hạn 7 năm, lãi suất 4,05%/năm; kỳ hạn 10 năm lãi suất 4,72%/năm; kỳ hạn 15 năm lãi suất 5,06%/năm; kỳ hạn 20 năm lãi suất là 5,7%/năm; kỳ hạn 30 năm lãi suất 5,85%/năm.