(BĐT) - Ngày 28/10, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7, 15, 20 và 30 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 4.870 tỷ đồng, lãi suất giảm tại kỳ hạn 7 năm, tăng tại kỳ hạn 15 năm, giữ nguyên tại kỳ hạn 20 và 30 năm.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Cụ thể, TPCP kỳ hạn 7 năm huy động được 250 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,55%/năm. Các kỳ hạn 15 năm, 20 năm lần lượt huy động được 3.500 tỷ đồng (lãi suất trúng thầu 2,76%/năm) và 720 tỷ đồng (lãi suất trúng thầu 3,02%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, huy động được 400 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,25%/năm.

Từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 260.116 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu.