(BĐT) - Ngày 2/5/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng theo các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 7 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (1.500 tỷ đồng) và 15 năm (1.500 tỷ đồng). 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 2.109 tỷ đồng.

Cụ thể, KBNN đã huy động được 64 tỷ đồng từ trái phiếu kỳ hạn 5 năm với lãi suất trúng thầu 2,97%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó. Đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,15%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó. Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm huy động được 445 tỷ đồng/450 tỷ đồng gọi thầu với lãi suất 4,15%/năm.

KBNN cũng huy động được 600 tỷ đồng từ trái phiếu kỳ hạn 15 năm với lãi suất trúng thầu 4,5%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó. Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm cũng huy động thành công 400 tỷ đồng với lãi suất 4,5%/năm. Trái phiếu kỳ hạn 7 năm không có lãi suất trúng thầu.

Từ đầu năm 2018 đến nay, KBNN đã huy động được 48.572 tỷ đồng thông qua đấu thầu TPCP tại HNX.