(BĐT) - Ngày 12/8, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 7.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Kết quả, đã huy động được tổng cộng 6.201 tỷ đồng, lãi suất giảm tại kỳ hạn 5 năm, tăng tại kỳ hạn 10 năm và 15 năm.

Cụ thể, TPCP kỳ hạn 5 năm gọi thầu và huy động thành công 1.000 tỷ đồng, với lãi suất 1,7%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/8/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 4.000 tỷ đồng, huy động được 3.151 tỷ đồng với lãi suất 2,85%/năm, cao hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên ngày 5/8/2020.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 2.000 tỷ đồng, huy động được 1.300 tỷ đồng (lãi suất 3,03%/năm). Trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu và huy động thành công 500 tỷ đồng (lãi suất 3,5%/năm). Bên cạnh đó phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm huy động được thêm 250 tỷ đồng.

Kế từ đầu năm 2020, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 157.723 tỷ đồng TPCP thông qua đấu thầu.