(BĐT) - Ngày 19/8, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 20 năm.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa.: Tường Lâm

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 4.450 tỷ đồng, lãi suất tăng tại kỳ hạn 10 năm và 15 năm.

Cụ thể, huy động được 3.000 tỷ đồng TPCP kỳ hạn 10 năm với lãi suất trúng thầu 2,88%/năm, cao hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/8/2020). Còn kỳ hạn 15 năm huy động được 1.100 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,05%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 350 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,34%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/8/2020). Kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kho bạc Nhà nước đã huy động được 162.173 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.