(BĐT) - Ngày 18/11, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng theo các kỳ hạn 7, 10, 15 và 20 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 4.400 tỷ đồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Cụ thể, kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,55%/năm. Kỳ hạn 15 năm huy động được 2.700 tỷ đồng/3.000 tỷ đồng gọi thầu với lãi suất trúng thầu 2,79%/năm. Trái phiếu kỳ hạn 20 năm huy động được 200 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,05%/năm.

Kho bạc Nhà nước đã huy động được 271.199 tỷ đồng TPCP thông qua đấu thầu kể từ đầu năm 2020.