(BĐT) - Ngày 8/7, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 13.000 tỷ đồng tại 4 kỳ hạn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Kết quả đã huy động được 19.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu giảm tại tất cả các kỳ hạn.

Theo đó, kỳ hạn 5 năm huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng 1,92%/năm. Phiên thầu phụ huy động được thêm 500 tỷ đồng. Trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 7.000 tỷ đồng với lãi suất trúng 2,87%/năm. Phiên thầu phụ huy động được thêm 3.500 tỷ đồng.

Kỳ hạn 15 năm huy động được 6.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,06%/năm và huy động được 1.500 tỷ đồng TPCP kỳ hạn 20 năm với lãi suất trúng thầu 3,35%/năm.