(BĐT) - Ngày 24/6, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 8.500 tỷ đồng. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 10.480 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động được 130 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,95%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/6/2020). Trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 4.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,98%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với phiên trước đó. Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm huy động được 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu kỳ hạn 15 năm và 20 năm huy động tổng cộng được 4.350 tỷ đồng

KBNN đã huy động được 84.587 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu kể từ đầu năm 2020.