(BĐT) - Ngày 22/4, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Tổng khối lượng phát hành 3.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10, 15 năm (mỗi kỳ hạn 1.500 tỷ đồng) và 20 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 1.288 tỷ đồng, lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn tăng 0,1%/năm.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 800 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,38%/năm. Kỳ hạn 15 năm huy động được 350 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,73%/năm. Kỳ hạn 20 năm huy động được 138 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,1%/năm.

Kể từ đầu năm 2020, KBNN huy động được 34.801 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX.