Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2079/BXD-KTXD gửi Tổng Cty Quản lý bay Việt Nam về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong quá trình thực hiện đầu tư dự án xây dựng công trình thuộc Tổng Cty Quản lý bay Việt Nam – Doanh nghiệp TNHH 100% vốn Nhà nước, khi lập dự toán một số gói thầu tư vấn mà chưa được Bộ Xây dựng ban hành định mức chi phí, Tổng Cty đã thực hiện áp dụng mức lương chuyên gia tại Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 21/01/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội làm cơ sở lập dự toán gói thầu.

Tuy nhiên, khi áp dụng Thông tư Tổng Cty gặp phải một số vướng mắc. Ngày 4/8/2017 Tổng Cty Quản lý bay Việt Nam đã có Văn bản số 4022/QLB-TC gửi Bộ Xây dựng xin hướng dẫn về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có ý kiến như sau: Những công việc tư vấn đã ký hợp đồng xây dựng trước ngày có hiệu lực của Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, những công việc chưa ký hợp đồng thì thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD.

Các thông tin đầu vào liên quan đến tiền lương chuyên gia và các điều kiện thực hiện gói thầu của nhà thầu tư vấn đã được xác định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu; kết quả trúng thầu và quyết định lựa chọn nhà thầu là cơ sở để các bên thương thảo ký kết hợp đồng. Việc thanh toán thực hiện theo các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng và các quy định pháp luật của Nhà nước có liên quan. Do vậy, việc yêu cầu nhà thầu cung cấp dịch vụ cung cấp tài liệu liên quan các tài liệu liên quan đến việc chi trả các yếu tố đầu vào của gói thầu là không có căn cứ và không cần thiết.

Việc thanh toán đối với hình thức hợp đồng trọn gói trên cơ sở khối lượng thực hiện trong biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành và đơn giá ghi trong hợp đồng; không chiết tính lại khối lượng cũng như đơn giá chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quyết định trúng thầu.

Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo Báo Xây dựng