(BĐT) - Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong KBCB BHYT.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ngoài các trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí KBCB theo quy định tại Điều 31 Luật BHYT (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014), người có thẻ BHYT được thanh toán trực tiếp chi phí KBCB trong 3 trường hợp sau đây.

Một là người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KBCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi KBCB không đúng tuyến) nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Hai là trường hợp dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác về thông tin thẻ BHYT.

Ba là trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2019.