Hướng dẫn phòng tránh dịch corona cho học sinh

Trước khi đến lớp, học sinh phải được đo thân nhiệt, nếu sốt thì chủ động ở nhà và thông báo cho nhà trường.
Hướng dẫn phòng tránh dịch corona cho học sinh ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư