(BĐT) - Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Sở Công Thương các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hướng dẫn thực hiện giảm giá bán điện để tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19. Tổng số thời gian khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là 3 tháng với tổng số tiền miễn giảm gần 11.000 tỷ đồng.
Khách hàng sử dụng điện được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện trong 3 tháng (ảnh: Internet)

Khách hàng sử dụng điện được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện trong 3 tháng (ảnh: Internet)

Theo đó, giảm 10% giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất và kinh doanh theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ở các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm. Đồng thời, giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt cho các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt  từ bậc 1 đến bậc 4 quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan) được giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá.

Đối với giá bán buôn điện nông thôn; giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư; giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt cũng được giảm 10% từ bậc 1 đến bậc 4 của giá điện sinh hoạt và giảm 10% giá bán buôn điện cho mục đích khác tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, chợ cũng được giảm 10% so với biểu giá bán buôn điện tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

Việc giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 cũng được hướng dẫn cụ thể. Đó là giảm 100% tiền điện cho các cơ sở (không phải là khách sạn) được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19. Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19. Đồng thời, giảm 20% tiền điện cho các khách sạn được dùng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

Danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 được giảm tiền điện do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập hàng tháng cung cấp cho các đơn vị điện lực triển khai thực hiện.

Tổng số thời gian khách được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là ba tháng (tháng 4, 5, 6). Theo đó, khách hàng sẽ được giảm giá tương ứng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 5, 6, 7 năm nay.

Đối với các khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt (sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp...): Thực hiện từ kỳ hoá đơn gần nhất kể từ ngày ban hành công văn này.

Đối với khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch, EVN và các Sở Công Thương có văn bản hướng dẫn chỉ đạo, đảm bảo việc thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện đúng đối tượng, phù hợp tình hình thực tế cách ly xã hội tại từng địa phương.

Bộ Công Thương cho biết, sau thời hạn giảm giá điện, giảm tiền điện, áp dụng giá bán điện theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.