Các biện pháp chống dịch tại TP.HCM theo tinh thần Chỉ thị 16 bao gồm việc dừng bán đồ ăn mang về và dừng các loại xe ôm.
Hướng dẫn đi lại và làm việc tại TP.HCM từ ngày 9/7 ảnh 1