(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cho biết, năm 2020, Tỉnh đã tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với 3.571 gói thầu, trong đó đấu thầu rộng rãi 553 gói thầu, chỉ định thầu 2.796 gói thầu, chào hàng cạnh tranh 114 gói thầu, mua sắm trực tiếp 12 gói thầu, tự thực hiện 108 gói thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, có 2.927 gói thầu sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước với tổng giá gói thầu 4.567,6 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 4.511,8 tỷ đồng, tiết kiệm thông qua đấu thầu 55,8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,2%.

Năm 2020, tỉnh Hưng Yên cũng tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 644 gói thầu sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên với tổng giá gói thầu 873,3 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 851,4 tỷ đồng, tiết kiệm thông qua đấu thầu 21,9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,5%.

Như vậy, trong năm 2020, tỉnh Hưng Yên đã tiết kiệm qua đấu thầu 77,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,4%.