(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị (HUD) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2020 của riêng công ty mẹ. Theo đó, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm của Công ty đạt 657,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận gộp đạt 156,1 tỷ đồng, giảm 18%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

6 tháng đầu năm, HUD ghi nhận chênh lệch giữa doanh thu và chi phí tài chính đạt 66,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 70,1 tỷ đồng mà Công ty đạt được trong 6 tháng 2019. Còn chi phí bán hàng và quản lý ở mức 109,8 tỷ đồng, giảm 11%. Kết quả, HUD báo lãi trước thuế 110,9 tỷ đồng, giảm 13,4%. Lợi nhuận sau thuế ở mức 99,8 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II/2020, tổng tài sản của HUD đạt 9.878 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 73,7%, tương ứng 7.285 tỷ đồng.