(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (HUD) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 với lợi nhuận ròng đạt 239 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với năm 2016.

Nguyên nhân chính khiến lợi nhuận của HUD tăng mạnh trong năm 2017 là do Công ty hoàn nhập hơn 347 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và các khoản tổn thất đầu tư. Cụ thể, đây là khoản hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư vào Công ty CP Xi măng Sông Thao do HUD đã chuyển giao quyền đại diện phần vốn đầu tư của mình tại công ty này cho Tổng công ty Công nghiệp xi măng vào ngày 14/6/2017. Điều này cũng làm cho vốn điều lệ của HUD cuối năm 2017 giảm từ 2.295 tỷ đồng xuống còn 1.776 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2017, tổng nợ phải trả của HUD vẫn ở mức cao là 6.940 tỷ đồng, gấp 3 lần vốn chủ sở hữu.