(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) thông báo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP).

Theo đó, Công ty đã phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ 0,9% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành cho 54 người lao động, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch. Ngày kết thúc đợt phát hành là 15/9 và ngày dự kiến chuyển giao trong tháng 10/2021.

Giá phát hành cổ phiếu ESOP là 10.000 đồng/CP. Như vậy, Công ty đã thu về tổng 44 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu ESOP. Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu của Công ty nâng từ 489,08 triệu cổ phiếu lên 493,48 triệu cổ phiếu.

Được biết, cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng từ ngày 15/9/2021 đến 15/9/2022, sau thời gian này người lao động có thể thực hiện giao dịch.