(BĐT) - Ngày 7/9 tới, Công ty CP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, mã chứng khoán: HPX) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 39,67 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông theo tỷ lệ 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.

Quý II/2021, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 494,3 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế tăng 176,9% lên hơn 72 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 744,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 142,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 169,8% và 140,7% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt gần 9.220,4 tỷ đồng, tăng 25% so với hồi đầu năm.