Hợp tác Mê Kông - Nhật Bản vì sự phát triển thịnh vượng của khu vực

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 27/8/2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Hiroshi Kajiyama đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Mê Kông - Nhật Bản lần thứ 12 theo hình thức trực tuyến.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Mê Kông - Nhật Bản lần thứ 12. Ảnh: Minh Trang
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Mê Kông - Nhật Bản lần thứ 12. Ảnh: Minh Trang

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, tại Hội nghị lần thứ 11 tổ chức tại Thái Lan năm 2019, các bộ trưởng đã thông qua Báo cáo Tầm nhìn Phát triển công nghiệp Mê Kông 2.0 (MIDV2.0), giao Ban Thư ký xây dựng chương trình công việc chi tiết và hệ thống đánh giá để hiện thực hóa Báo cáo trên.

Với sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ Nhật Bản, Ban Thư ký đã phối hợp với các nước Mê Kông, cộng đồng doanh nghiệp và đối tác phát triển hoàn thiện chương trình công việc, bao gồm các dự án hợp tác giữa các nước Mê Kông và Nhật Bản, dự án do các đối tác phát triển đề xuất cùng với hệ thống đánh giá, trình Hội nghị lần thứ 12 xem xét, thông qua. Đồng thời, Hội nghị đã đưa ra các định hướng rõ ràng cho Ban Thư ký để triển khai đầy đủ Báo cáo MIDV2.0 vì sự phát triển thịnh vượng của khu vực Mê Kông, nâng cao quan hệ hợp tác Mê Kông - Nhật Bản.

Cùng với những nỗ lực nhằm chống lại sự gián đoạn kinh tế do Covid-19 gây ra, các bộ trưởng khẳng định, từ quan điểm trung và dài hạn, điều quan trọng là phải giải quyết những thách thức hiện có. Phát triển kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực là chìa khóa để thúc đẩy hơn nữa kết nối trong tiểu vùng sông Mê Kông, mở rộng chuỗi cung ứng nội vùng và cuối cùng dẫn đến cải thiện năng suất tổng thể.

Theo dự kiến, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Mê Kông - Nhật Bản lần thứ 13 sẽ được tổ chức bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 53 vào năm 2021, tại Brunei.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư