(BĐT) - Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp (KCN) Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Dự án có quy mô 345,86 ha tại xã Hội Nghĩa, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; tổng vốn đầu tư là 871,95 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 175 tỷ đồng, vốn vay ngân hàng là 348,78 tỷ đồng và vốn khác là 348,17 tỷ đồng. Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên là nhà đầu tư Dự án.

Thời gian thực hiện Dự án khoảng 6 năm kể từ ngày có quyết định chủ trương đầu tư. Dự án này có thời hạn hoạt động là 50 năm.