(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, từ năm 2006 đến nay đã có trên 8.000 dự án xã hội hóa (XHH) đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công (SNC) được cấp giấy phép đầu tư và đi vào hoạt động, tổng số vốn đầu tư lên đến 132.000 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Các chính sách về tài chính nhằm khuyến khích XHH dịch vụ SNC đã mang lại nhiều mặt tích cực. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, hiện nay mức độ phổ cập XHH trong các lĩnh vực dịch vụ SNC là không đồng đều, chỉ tập trung ở một số lĩnh vực, loại hình dễ thu lợi nhuận và tập trung ở các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển.

Để khắc phục các tồn tại, bất cập và tiếp tục thu hút, mở rộng nguồn lực đầu tư trong xã hội, Bộ Tài chính cho rằng, các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi hiện hành để khuyến khích XHH bao gồm các chính sách về cho thuê đất và miễn, giảm tiền thuê đất, chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất sạch cho các dự án XHH trên cơ sở tuân thủ Luật Đất đai, Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước.