(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 15 gói thầu thuộc Hợp phần A và C - Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (hạng mục bổ sung vốn) - Dự án WB6 với tổng mức đầu tư hơn 7.420 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn đối ứng hơn 1.586 tỷ đồng, còn lại là vốn vay của Ngân hàng Thế giới.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý I/2020, Bộ Giao thông vận tải sẽ đấu thầu rộng rãi quốc tế, không qua mạng 3 gói thầu quy mô lớn gồm: Gói thầu CV-A2.7-NDTDP: Công tác đất, xây dựng buồng âu, khu neo đậu và trồng cây (giá gói thầu 399 tỷ đồng); Gói thầu CV-A2.8-NDTDP: CV-A2.8a - NDTDP: Kênh dẫn phía sông Đáy, kè bảo vệ âu và hoàn trả đò Mười. CV-A2.8b: Kênh dẫn phía sông Ninh Cơ, kè bảo vệ và phao tiêu báo hiệu (giá gói thầu hơn 510 tỷ đồng); Gói thầu CV-A2.9-NDTDP: Cầu qua kênh Đáy Ninh Cơ (giá gói thầu hơn 417 tỷ đồng.

Trong quý II/2020 sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng các gói thầu giám sát và bảo hiểm công trình cho các gói thầu xây lắp nói trên.