Ngoài thanh tra hơn 7.200 doanh nghiệp, ngành thuế cũng sẽ kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế 81.914 cuộc.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tổng cục Thuế vừa giao cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ tiêu kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018.

Theo kế hoạch của Tổng cục Thuế, năm 2018 ngành thuế sẽ thanh tra thuế 7.227 doanh nghiệp; kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế 81.914 cuộc.

Hà Nội và TPHCM là hai địa phương có số doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế lớn nhất cả nước với hơn 100.000 doanh nghiệp mỗi thành phố, do vậy số doanh nghiệp bị thanh tra của Cục Thuế hai thành phố này đứng đầu cả nước.

Cụ thể, Cục Thuế Hà Nội sẽ thực hiện thanh tra 1.226 doanh nghiệp và 17.324 cuộc kiểm tra. Cục Thuế TPHCM sẽ thực hiện thanh tra 1.556 doanh nghiệp và 22.433 cuộc kiểm tra.

Ngoài ra, một số tỉnh có điều tiết về ngân sách Trung ương được giao nhiệm vụ kiểm tra trung bình từ 1.000 đến hơn 2.500 cuộc. Cụ thể, Cục Thuế Quảng Ninh là 1.167 cuộc, Cục thuế Bà Rịa-Vũng Tàu là 1.383 cuộc, Cục Thuế Hải Phòng là 2.087 cuộc, Cục Thuế Bình Dương là 2.467 cuộc, Cục Thuế Đà Nẵng là 2.493, Cục thuế Đồng Nai là 2.546 cuộc...

Tổng cục Thuế yêu cầu, căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, các cục thuế giao chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra cụ thể đối với từng phòng thanh tra, kiểm tra thuế và phê duyệt kế hoạch kiểm tra thuế năm 2018 tới từng chi cục thuế.

Năm 2017, ngành thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với 86.551 doanh nghiệp. Trong đó, thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá đối với 120 doanh nghiệp và kiểm tra 899.794 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Theo Hải quan