(BĐT) - Theo Bộ Tài chính, về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 đã được Thủ tướng Chính phủ giao, đến cuối tháng 4/2021, tổng số vốn đã được các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phân bổ chi tiết là 399.688,58 tỷ đồng, đạt 86,64% kế hoạch.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Còn 27 bộ, cơ quan trung ương và 40 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã giao, với tổng số vốn còn lại chưa được các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai phân bổ là 61.611 tỷ đồng.

Bộ Tài chính nhận định việc phân bổ vốn chi tiết cho các dự án tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương vẫn còn tồn tại. Có thể kể đến việc phân bổ vốn không đảm bảo thời gian quy định; phân bổ vượt phần vốn ngân sách trung ương trong tổng mức đầu tư dự án bố trí cho dự án; phân bổ cho một số dự án khởi công mới chưa có trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020…