(BĐT) - Kết quả điều tra 5.300 doanh nghiệp đang hoạt động xây dựng tại 63 tỉnh, thành phố cho thấy, xu hướng trong quý IV/2018, có 60,6% doanh nghiệp (tương đương khoảng hơn 3.200 DN) nhận định tình hình sản xuất kinh doanh giữ ổn định và thuận lợi hơn; có 36,5% doanh nghiệp đánh giá khó khăn hơn.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin được Tổng cục thống kê công bố sáng 28/9, quý III/2018 có 59,8% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh giữ ổn định và thuận lợi hơn so với quý II/2018; có 39,5% doanh nghiệp đánh giá khó khăn hơn. Dự báo quý IV/2018 so với quý III/2018 khả quan hơn khi có 60,6% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh giữ ổn định và thuận lợi hơn; có 36,5% doanh nghiệp đánh giá khó khăn hơn.

Nếu tính theo hình thức sở hữu, khu vực doanh nghiệp nhà nước có 59,2% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2018 so với quý II/2018 giữ ổn định và thuận lợi hơn (34,7% giữ ổn định và 24,5% thuận lợi hơn); khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có 59,8% (36,2% giữ ổn định và 23,6% thuận lợi hơn); khu vực doanh nghiệp FDI có 60,1% (38,3% giữ ổn định và 21,8% thuận lợi hơn). Dự báo quý IV/2018 so với quý III/2018, khu vực doanh nghiệp nhà nước khả quan nhất với 66,3% doanh nghiệp đánh giá ổn định và thuận lợi hơn (38,7% ổn định và 27,6% thuận lợi hơn); tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 60,3% (34,3% ổn định và 26,0% thuận lợi hơn); khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (khu vực doanh nghiệp FDI) là 61,3% (40,2% ổn định và 21,1% thuận lợi hơn).

Khi tính theo ngành hoạt động, 61,4% doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh khả quan hơn trong quý III/2018 so với quý II/2018 (trong đó, 36,2% ổn định và 25,2% thuận lợi hơn; doanh nghiệp xây dựng nhà các loại là 59,5% (36,4% ổn định và 23,1% thuận lợi hơn); doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng là 58,1% (36,7% ổn định và 21,4% thuận lợi hơn). Dự báo quý IV/2018 so với quý III/2018, các doanh nghiệp xây dựng nhà các loại khả quan nhất với 61,5% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh giữ ổn định và thuận lợi hơn; tỷ lệ này của doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng là 61,1% và doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng là 58,5%.