(BĐT) - Dự án Đầu tư xây dựng đường giao thông từ Khu đô thị Trung Quý đi Đường tỉnh 282B lên đê Đại Hà Đường tỉnh 283, thuộc địa phận xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh vừa được UBND tỉnh này phê duyệt chủ trương đầu tư.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng chiều dài khoảng 1,250 km, điểm đầu tại Km0+00 lý trình lập Dự án (tại vị trí ranh giới Khu công nghiệp Thuận Thành 3 thuộc địa phận xã Song Hồ, huyện Thuận Thành); điểm cuối tại Km1+250 lý trình lập Dự án (tại vị trí ranh giới khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất và công trình công cộng xã Song Hồ theo quy hoạch).

Do nguồn kinh phí hạn hẹp, trước mắt đầu tư xây dựng làn đường bên phải trong mặt cắt ngang quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng. Tổng mức đầu tư Dự án dự kiến là 52,071 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp là 27,1 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng là 15,9 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2021 - 2023.