(BĐT) - Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn (NAPMU) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn 2022 - 2023 (đợt 1) Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An với tổng mức đầu tư 5.705 tỷ đồng. Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An làm chủ đầu tư.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, quý II/2022, sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu KC4 Các hạng mục sửa chữa trên kênh chính đoạn từ K0+300-K5+00 (giá gói thầu 53,85 tỷ đồng); Gói thầu KC5 Các hạng mục sửa chữa trên kênh chính đoạn từ K15+00-K56+00 (giá gói thầu 40,52 tỷ đồng); Gói thầu KN20 Các hạng mục sửa chữa trên kênh nhánh thuộc huyện Đô Lương, Yên Thành và Diễn Châu (giá gói thầu 79,64 tỷ đồng); Gói thầu KN21: Các hạng mục sửa chữa trên kênh nhánh thuộc huyện Yên Thành, Diễn Châu và Quỳnh Lưu (giá gói thầu 72,04 tỷ đồng).