(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước (chủ đầu tư) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu thuộc Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Bình Phước với tổng mức đầu tư quy đổi 495,557 tỷ đồng, trong đó, vốn vay ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á là gần 452 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý II/2020 sẽ đấu thầu rộng rãi 2 gói thầu xây lắp thuộc Dự án, gồm: Gói thầu BP-CW-02 Sửa chữa, nâng cấp Đường tỉnh 756 đoạn Km28+000 đến Km49+999,22 (giá gói thầu 216,699 tỷ đồng); Gói thầu BP-CW-03 Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường vào chùa Sóc Lớn và đường vào ao Cộng Đồng (giá gói thầu 4,377 tỷ đồng). Phương thức lựa chọn nhà thầu của 2 gói thầu là 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.