(BĐT) - Tổng cục Hải quan cho biết, năm 2019, các bộ, ngành đã triển khai chính thức và thực hiện kết nối 37 thủ tục hành chính mới trên Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), đạt 72,5% chỉ tiêu được Chính phủ giao. Còn 14 thủ tục chưa được triển khai, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý I/2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đến ngày 31/12/2019, đã có 188 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối NSW với trên 2,7 triệu hồ sơ của trên 35.000 doanh nghiệp.

Về triển khai Cơ chế một cửa ASEAN và kết nối ngoài ASEAN, Tổng cục Hải quan cho biết, đến 31/12/2019, Việt Nam đã kết nối chính thức Cơ chế một cửa ASEAN để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với 6 nước ASEAN.

Tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 156.878 C/O, tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 194.058 C/O.